quotes 2019-2020


El pagament serà per domiciliació bancària. La quota inicial serà de 110€ per a tots els equips i s'hi inclou l'import corresponent a la samarreta de jugar partits(1).  Aquest primer rebut es cobrarà el dia 5 de setembre, la resta serà en 3 pagaments de 100€. Mes endavant es comunicarà la data de cada uns d'ells.

Per a l'etapa de Prebenjamina la quota anual serà de 310€, quota inicial de 110€ i dues quotes més de 100€ cada una.

Per la etapa Escoleta la quota serà de 210€ anuals en dues quotes; inicial de 110€  i una posterior de 100€ (es comunicarà mes endavant la data de cada una d'elles).

 

 (1) "Aquesta temporada hi ha renovació del model de samarreta i per tant tothom estrenarà una de nova quedant en propietat de cada jugador."

Amb la subvenció de: